Όροι Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από “Μαστρογιαννάκης”. Σε όλο τον ιστότοπο, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρεται σε “Μαστρογιαννάκης”. Το κατάστημα “Μαστρογιαννάκης” προσφέρει αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτό το site σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας όλων των όρων, των προϋποθέσεων, των πολιτικών και των προκηρύξεων που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Χρήσης”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων  των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών τα οποία αναφέρονται στο παρόν ή/και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συντελεστές του περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία. Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Όλες οι νέες λειτουργίες ή τα εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα πρέπει επίσης να υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων της Υπηρεσίας, δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Το κατάστημα μας φιλοξενείται στο Opencart. Μας προσφέρουν την online πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πωλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς εσάς.

ΤΜΗΜΑ 1 – ΌΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε ενήλικοι στην χώρα κατοικίας σας, και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέπουμε σε κάθε εξαρτώμενο από εσάς ανήλικο να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή αναρμόδιο σκοπό, ούτε μπορείτε, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, να παραβιάζετε τη νομοθεσία (που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους, θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΤΜΗΜΑ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό σας (μη συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταφέρεται χωρίς κρυπτογράφηση και αφορά σε: (α) μετάδοση σε διάφορα δίκτυα και (β) αλλαγές λόγω συμμόρφωσης και προσαρμογής σε τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύστε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ή χρήση της Υπηρεσίας ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από την εταιρεία μας.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίζουν ή άλλως επηρρεάζουν τους παρόντες Όρους.

ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν θα πρέπει να γίνεται επίκληση ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεστε πιο ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες πηγές πληροφόρησης. Κάθε εξάρτηση από το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές, αναγκαστικά, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

ΤΜΗΜΑ 4 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Εμείς δεν θα είμαστε υπόλογοι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, μεταβολή της τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

ΤΜΗΜΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (αν υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται στην Πολιτική Επιστροφών.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίζονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και οι εικόνες των προϊόντων που προβάλλονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η προβολή οποιοδήποτε χρώματος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Εμείς μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα για κάθε περίπτωση χωριστά. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή των τιμών των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε κάθε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν λάθη στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΤΜΗΜΑ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία σας σε εμάς. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες από ή υπό τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα, ή/και εντολές που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, μπορούμε να επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/ αριθμό τηλεφώνου που δηλώθηκαν όταν έγινε η πραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες οι οποίες, κατά την κρίση μας, φαίνεται να γίνονται από μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας και τον λογαριασμό χρήστη για όλες τις αγορές που γίνονται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό χρήστη σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και τους αριθμούς και τις ημερομηνίες λήξης πιστωτικών καρτών ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν απαιτηθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών μας.

ΤΜΗΜΑ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων τα οποία εμείς δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανένα έλεγχο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοιου είδους εργαλεία “όπως είναι” και “ως διατίθενται” χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή όρους κάθε είδους και χωρίς έγκριση. Εμείς δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη η οποία τυχόν προκύψει από ή σχετίζεται με τη χρήση των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Οποιαδήποτε χρήση των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους τα εργαλεία παρέχονται από τον σχετικό πάροχο.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και χαρακτηριστικά μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας μπορεί να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους.

Συνδέσεις από τρίτους σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων που δεν είναι συνδεδεμένες μαζί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε ούτε θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε υλικό τρίτων ή ιστοσελίδες, ή για οποιαδήποτε άλλα υλκά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση των αγαθών, των υπηρεσιών, των πόρων, του περιεχομένου, ή τυχόν άλλες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές ιστοσελίδων τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις καταλαβαίνετε, πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, διεκδικήσεις, ανησυχίες, ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία μέρη.

ΤΜΗΜΑ 9 – ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Εάν, μετά από αίτησή μας, στείλετε ορισμένες ειδικές παρατηρήσεις ή, χωρίς να έχει ζητηθεί από εμάς, μας στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο (στο εξής «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, μεταφράσουμε ή άλλως χρησιμοποιήσουμε, σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που θα μας προωθήσετε. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε στο μέλλον καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τυχόν σχόλια εμπιστοστευτικά, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να καταργήσουμε το περιεχόμενο το οποίο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών .

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας, προσωπικά ή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό, ή περιέχουν υπολογιστικό ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.

ΤΜΗΜΑ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΤΜΗΜΑ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μας ή την Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές, τιμές, προωθήσεις, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντος, χρόνους διέλευσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, αν οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ιστοσελίδα είναι ανακριβείς, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μετά την υποβολή της παραγγελίας σας).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διευκρινίσουμε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες τιμολόγησης, εκτός αν απαιτείται από το νόμο. Δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν ενημερώσεις ή ημερομηνίες ανανέωσης που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα, για να δείξουν ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ιστοσελίδα έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΤΜΗΜΑ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις, όπως ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του για: (α) οποιονδήποτε παράνομο σκοπό (β) προτροπή άλλων σε εκτέλεση ή συμμετοχή σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις, (γ) να παραβιάζετε διεθνείς ή εθνικούς κανονισμούς, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) την καταπάτηση ή παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) παρενόχληση, εξύβριση, προσβολή, βλάβη, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή την αναπηρία, (στ) υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, (ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων, ή του διαδικτύου, (η) συλλογή ή παρακολούθηση προσωπικών πληροφοριών άλλων, (θ) σε spam, ψαρεύουν, Pharm, πρόσχημα, spider, ανίχνευση, ή να ξύσει? (ι) κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, (ια) να παρέμβαση ή παράκαμψη χαρακτηριστικών ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας, άλλων δικτυακών τόπων ή του διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορούν να ληφθούν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι ανά διαστήματα μπορούμε να αναβάλουμε την Υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία, ανά πάσα στιγμή, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση, ή η αδυναμία χρήσης, της Υπηρεσίας είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Η εξυπηρέτηση και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Υπηρεσίας (εκτός αν αναφέρεται ρητά από εμάς) παρέχονται «ως έχει» και «ως διατίθενται» για τη χρήση σας, χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητούς είτε σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, την αντοχή, τον τίτλο, και μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση το κατάστημα Μαστρογιαννάκης, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πράκτορες, οι ανάδοχοι, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοί μας δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση, ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ποινική, ειδική ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης, ή οποιαδήποτε παρόμοια ζημιά, είτε αυτή οφείλεται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή τυχόν προϊόντων που προμηθεύονται με τη χρήση της Υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε, τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που αναρτάται, μεταδίδεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και αν υπάρχει ενημέρωση για την πιθανότητά τους. Εάν ο νόμος δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή περιστασιακές ζημίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο.

ΤΜΗΜΑ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε το κατάστημα Μαστρογιαννάκης, τη μητρική, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους ανάδοχους, τους δικαιοπάροχους, τους πάροχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και τους υπαλλήλους μας, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή τα έγγραφα που αυτοί αναφέρουν μέσω παραπομπής, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΤΜΗΜΑ 15 – ΠΡΟΝΟΙΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμοστέα, η διάταξη αυτή θα είναι εκτελεστέα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και το ανεκτέλεστο τμήμα αυτής θα θεωρείται ότι μπορεί να εξαιρεθεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία λήξης, ισχύουν και μετά τον τερματισμό αυτής της συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν εκτός αν και έως ότου καταγγελθούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενημερώνωντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ή όταν παύσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Αν, κατά την απόλυτη κρίση μας, δεν συμμορφώνεστε ή υποψιαζόμαστε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπόλογοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία της καταγγελίας και κατά συνέπεια μπορούμε να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΤΜΗΜΑ 17 – ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η μη άσκηση ή επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματός μας ή διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά αποποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή διατάξεων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε σχέση με την Υπηρεσία, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορικές είτε γραπτές, ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).

ΤΜΗΜΑ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε χωριστές συμφωνίες με τις οποίες μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος.

ΤΜΗΜΑ 19 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, αλλάξουμε ή αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση της ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 20 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να αποστέλλονται στην διεύθυνση [email protected].